SEZÓNA 2024: NAVÝŠILI JSME KAPACITU SKLADU A EXPEDICE. VAŠE OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ SKLADEM EXPEDUJEME DO 48 HODIN.

Reklamační podmínky

Spotřebiteli naleží standardní záruční lhůta v délce 24 měsíců.

Pokud je kupující podnikatel (tj. nakupuje na IČ), je záruční lhůta na domluvě s prodávajícím.

Odpovědnost prodávajícího za vady nevznikne, a tedy důvodem pro zamítnutí reklamace může být, mimo jiné zejména:

• Je-li vada na zboží způsobena běžným opotřebením či nesprávným užíváním.

• Jestliže nebyly dodrženy podmínky montáže.

• Došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek.

• V případě, že zboží bylo používáno způsobem a v podmínkách, které neodpovídají svými znaky požadavkům na bezpečené užívání zboží

• Je-li vada způsobena mechanickým poškozením (např. pádem), elektrostatickým nábojem, povětrnostními vlivy (například vichřice, krupobití atd.), živelnou pohromou apod.

• Je-li vada způsobena neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a užívání, nedostatečnou údržbou apod.

• Je-li vada způsobena zapojením do elektrické sítě, která neodpovídá příslušným normám

• Je-li zboží zákazníkem jakkoli upravováno.

SOUTĚŽ: Přihlašte se k odběru novinek

a získejte doplňkové krmivo ACIDOMID.